گزارش تصویری بازدید مدیران عامل عصرامین کارآفرین و مدیریت ثروت ستارگان از مرکز نوآوری بانک ملی

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان و مرکز نوآوری بانک ملی ایران
1401/09/21
مجتبی رضاخواه
حضور مجتبی رضاخواه در سیزدهمین صبح فناوری
1401/09/29