گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه بین شرکت عصر امین کارآفرین و دانشکده کارآفرینی

سیدصابر امامی
پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین شرکت عصر امین کارآفرین و دانشکده کارآفرینی
1401/03/28
سیدصابر امامی
چتر حمایتی عصر امین کارآفرین برای فناوران و نوآوران
1401/04/05