گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه بین شرکت عصر امین کارآفرین و دانشکده کارآفرینی