گزارش امضای تفاهم‌نامه بین شرکت عصر امین کارآفرین مرکز گسترش فناوری اطلاعات