چگونه اینشورتک‌ها می‌توانند بر دردهای ناشی از رشد خود غلبه کنند؟

چگونه اینشورتک‌ها می‌توانند بر دردهای ناشی از رشد خود غلبه کنند؟

عصر امین کارآفرین: امروزه هزاران شرکت فعال در عرصه بیمه در سرتاسر جهان وجود دارد. بسیاری از این شرکت‌ها در مسیر رشد خود با نگرانی‌های استراتژیک و عملیاتی پیچیده‌ای روبرو هستند معمولا این شرکت‌ها با ورود به قلمرو جدید، چالش‌های بیشماری را تجربه می‌کنند. علاوه بر موارد فوق، اینشورتک‌ها دارای ویژگی‌هایی هستند که با توجه به قوانین و مقررات موجود در صنعت بیمه، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران این حوزه را با چالش‌های پیش‌بینی نشده‌ای مواجه می‌کنند. دانستن نحوه پاسخگویی به این چالش‌ها می‌بایست در راس برنامه رشد بیمه‌گرها قرار گیرد.

برای مطالعه متن کامل گزارش فایل زیر را دانلود کنید: