مجمع سالیانه شرکت عصر امین کارآفرین برگزار شد

مجمع سالیانه شرکت عصر امین کارآفرین برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت عصر امین کارآفرین مجمع سالیانه این شرکت با حضور 100 درصدی سهامداران برای تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1400 و سایر دستورات جلسه در محل این شرکت برگزار گردید.

این مراسم که ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 28/02/1401 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید و برای رسمیت پیدا کردن جلسه در راستای اجرای مفاد 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضای هیات رئیسه اقدام شد.

در ادامه این مراسم سید صابر امامی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به ارائه گزارش هیئت مدیره شرکت از نحوه عملکرد در سال مالی 1400 پرداخت و اظهار کرد امسال توانستیم برای اولین بار گزارش مطلوب از حسابرس دریافت نماییم که این نشان دهنده مسیر شفاف و عملیاتی رو به جلوی شرکت عصر امین کار آفرین می باشد.

در ادامه این مراسم پس از اظهار نظر بازرس قانونی شرکت صورت های مالی منتهی به سال مالی1400 مورد تصویب قرار گرفت .

همچنین سایر موارد مطرح شده در آگهی دعوت به برگزاری مجمع سالیانه 1400 مورد تصویب قرار گرفت.