دموی شركت VMWare در خصوص بهینه‌سازی تقویت‌كننده‌های شبكه مخابرات شهری (BTS)