عصر امین کارآفرین / مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیان افق هیربد
گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیان افق هیربد
1402/06/09
انتصاب دکتر یاراحمدی به عنوان مشاور عصر امین کارآفرین
انتصاب دکتر یاراحمدی به عنوان مشاور عصر امین کارآفرین
1402/06/25