مجمع عمومی به صورت فوق العاده عصر امین کارآفرین
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده عصر امین برگزار شد
1402/10/05
آیین بزرگداشت روز زن عصر امین کارآفرین
آیین بزرگداشت روز زن برگزار شد
1402/10/13