آشنایی با مقررات جدید برخی از حوزه‌های فین تک در سال 2023

آشنایی با مقررات جدید برخی از حوزه‌های فین تک در سال 2023

عصر امین کارآفرین: برای سال‌ها، فین‌تک‌ها در بسیاری از کشورها تحت نظارت و رگولاتوری نبودند. تنظیم‌کنندگان و مقررات بر بانک‌های سنتی متمرکز شده اند. مقررات در کنار صنعت توسعه یافته اند و در ابتدا با نسل جدید فین تک‌ها سازگاری نداشتند. اکنون فین تک‌ها در اکثر کشورها اکنون توسط تنظیم‌کنندگان (رگولاتورهای) اصلی مالی ملی تنظیم می‌شوند و مقررات، در بسیاری از موارد، برای پاسخگویی فین‌تک‌ها تطبیق داده شده است.

برای مطالعه متن کامل مقاله فایل زیر را دانلود کنید: